Moderace

From Neos Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Moderation and the translation is 23% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

V NeosVR je velmi důležité zařídit aby si každý uživatel užil bezpečí a zábavu. Každý uživatel by si měl přečíst Pokyny k použití Neos VR, porozumnět jim a dodržovat je.

Tato stránka poskytuje informace o ideálních způsobech řešení problémů mezi osobami, které můžete potkat při používání Neosu. Často mohou být situace vyřešeny klidným a slušným oznámením problému relevantním(u) uživatel(i)/(ům). Avšak někdy je potřeba zapojit moderační team - uživatelé mohou poslat nahlašovací tiket přímo moderačnímu teamu na | oficiální stránce moderace Neosu.

Moderace Hosta/Běžného uživatele v relaci

Pokud je vám jiný uživatel nepříjemný, nebo koná něco o čem si myslíte že je v rozporu s Guidelines, nejprve s daným uživatelem promluvte. Klidně je informujte že se vám nelíbí co aktuálně dělají. Mějte na paměti že ne všichni budou mít stejné očekávání ohledně toho, co je rozumné chování, takže si nemusí uvědomovat, že něco porušují nebo působí nepohodlí ostatním.

Pokud nejste schopni situaci vyřešit sami, promluvte s vlastníkem relace (hostitelem relace) a dejte jim vědět co se děje. Ve výchozím stavu má vlastník relace na své jmenovce odznak zlaté koruny, nicméně někteří uživatelé volí možnost své odznaky skrýt nebo je jinak modifikovat. Odznak zlaté koruny bude vždy viditělný vedle jména hostitele v záložce Uživatelé, sekce Relace na Dash menu. Hostitel má mnoho možností pro spávu své relace. Viz. #Moderace Hostitele relace.

Mějte prosím na paměti možnost, že hostitel relace s vámi nemusí souhlasit že jde o problém a tudíž nemusí zasáhnout. V tomto případě můžet kdykoliv opustit relaci světa. Pokud se vám zdá, že uživatel dále porušuje Guidelines, nebo že problém eskaluje do širší komunity Neosu, měli by jste s vaším problémem kontaktovat moderační tým NeosVR. Nezapomeňte však, že Guidelines obsahují určité výjimky pro privátní relace v případě že organizátor, všichni účastnění a jejich zákonní zástupci jsou plně informování o a souhlasí s méně přísnými pravidly.

As a regular user you can also:

 • Mute Users: this prevents just you from hearing any voice audio from the muted user. This option can be accessed on the Users tab of the Session section of the Dash menu.

Moderace Hostitele relace

Jak bylo řečeno výše, prvním krokem by mělo být pokusit se o samostatnou moderaci a řešení konfliktu. Začněte tím že s uživatelem promluvíte a informujete je že dělají něco, co jako vlastík relace nechcete aby dělali, nebo že porušují Guidelines. Pokud v činosti pokračují, varujte je že na ně bude uvalen postih pokud budou pokračovat.

Když musíte jako vlastník relace zakročit, můžete:

 • Odpojit uživatele: toto uživatele okamžitě odstraní z aktuální relace světa, avšak odpojený uživatel se může opět připojit, pokud to nastavení relace dovoluje. Tato možnost je přístupna ze záložky Uživatelé, sekce Relace na Dash menu.
 • Zabanovat uživatele: toto uživatele okamžitě odstraní z aktuální relace světa a daný uživatel se nebude moci připojit zpět pokud ban manuálně neodstraníte. Tato možnost je přístupna ze záložky Uživatelé, sekce Relace na Dash menu. Bany lze odstranit ze záložky Bans v menu Diagnostika (ve výchozím stavu dostupné skrz tlačítko na pravé dolní straně Dash menu).
 • Zabanovat ze všech vašich relací: toto uživatele okamžitě odstraní z aktuální relace světa a daný uživatel se nebude moci připojit zpět do stejné relace, ani do jakékoliv jiné relace kterou hostujete, pokud ban manuálně neodstraníte. Tato možnost je dostupná skrz sekci Kontakty na Dash menu po vyhledání jména daného uživatele, kliknutím na tlačítko "Zabanovat ze VŠECH mých relací". Bany lze odstranit ze záložky Bans v menu Diagnostika (ve výchozím stavu dostupné skrz tlačítko na pravé dolní straně Dash menu).
 • Ztlumit uživatele (pouze pro vás): toto zabrání tomu, aby jste slyšeli hlas daného uživatele. Tato možnost je přístupna ze záložky Uživatelé, sekce Relace na Dash menu.
 • Ztišit uživatele (pro všechny): toto zabrání všem slyšet hlas daného uživatele v aktuální relaci. Tato možnost je přístupna ze záložky Uživatelé, sekce Relace na Dash menu.

Pokud je potřeba další podpora nebo problém eskaluje do širší komunity Neosu, měli by jste s vaším problémem kontaktovat moderační tým NeosVR.

Moderation Tickets

Moderation tickets are made on the moderation ticket portal.

When to make a ticket?

You should make a moderation ticket when:

 • You need more support than the Guest / Regular User Moderator options can help with.
 • You need more support than the Session Owner / Moderator options can help with.
 • You have witnessed a User breaching the Guidelines.
 • You have heard users talking about or discussing breaching the Guidelines.
 • You are concerned about the behaviour of a User.
 • You have discovered a Security exploit.
 • You have a moderation question or concern.

You should NOT make a ticket when:

 • You want to delete your account as you can do this yourself.
 • You want to configure Patreon rewards, you can read our Patreon page for guidance on these matters.

If in doubt, you can always just make a ticket, you will not be penalized for making invalid tickets and we don't treat users negatively if they make tickets.

Ticket Types

There are two ticket types:

 • Regular - These tickets require your email or Neos/Discord username, we're able to respond to you and ask further questions
 • Anonymous - These tickets do not require any additional information, but we are not able to to respond to the ticket as it is anonymous.

Within both types there are a variety of Topics:

 • Report Player - Broken Guideline - Used to report a user who has broken the Guidelines.
 • Ban Appeal - To appeal a Ban carried out by Moderation. This should not be used if you have been banned by an individual user.
 • Report a Security issues - To report a Security issue, please follow our Security reporting guidelines.
 • Neos Staff/Mentor/Moderator Complaint - This special type of ticket is only readable by Moderation Leads and Veer'.
 • Phishing / Scam - To report a Scam or Phishing attempt. These usually happen on Discord.
 • Name Change - To request a Username Change.
 • DMCA Takedown Notice - To request a DMCA Takedown of content which you own the rights to.
 • NCR Questions - We no longer accept these in the ticket system.
 • General Inquiry - For everything else.

How the ticket system works

The ticket system can be accessed by any moderator. Each ticket can be assigned to a particular moderator, but all of them can be seen, so any moderator can chime in and see what’s going on.

Moderation example 1.png

This is a important, because the team have been building a diverse moderation team with different backgrounds and experiences, so different moderators can provide unique insights based on the issue at hand. Typically most issues undergo an internal discussion and are decided on as a group, to prevent biases from a single individual.

Moderation example 2.png

Our moderation Discord is also heavily tied into the ticket system, with a live feed of tickets as well as a unique channel for each issue which allows moderation to discuss the ticket internally before making a formal response. These channels can also be seen by every moderator who opted in for access.

Moderation example 3.png Each ticket is also archived for future reference after it is closed.

Responses to tickets, are not automatic responses. All messages are sent by the assigned moderator processing the ticket.

Crafting a detailed response takes time, particularly with issues that require more detailed analysis (e.g. exploit reports or issues that require gathering evidence), so the moderation team does send a canned response within a day to make sure that the reporter knows that the issue has been received and is now part of the system.


Moderační tým

Tým moderátorů je vám k dispozici, aby pomohl s moderací v a okolo NeosVR. Následující uživatelé NeosVR jsou moderátoři:

 • Chief Moderation Officer: Veer
 • Moderators
  • Canadian Git
  • Conduit
  • Cyro
  • Dante
  • H3BO3
  • Ho'polis
  • June
  • Kal
  • MattyK
  • Purple Juice
  • Raith
  • Sykes
  • Tatsu Kimiero
  • Turk
  • Vigilabo

Moderation Leads

There are a few different departments within Moderation, each managed by their respective Lead/Manager

 • Canadian Git - Direct Response
 • Dante - Abuse Reports
 • Raith - Safeguard Team

Moderators

NA East NA Central / West Europe Asia-Pacific
ArkGullwing Cyro Blaze Dawky
Cataena Conduit MattyK JustlyDeclarable
DrFrank Kal Soap Rabbuttz
Froppy H3BO3 Tekno Catron Orange
Goodvibes Ho'polis
ohzee June
Maddmaxkz Tatsu Kimiero
Sykes
VegasX

Moderators are still Volunteers, you're welcome to contact them for all sorts of issues (if they are willing) but it is recommended to make a Moderation Ticket.

Odznak moderátora

Moderátory lze ve hře odlišit podle odznaku obsahující stříbrné logo Neosu se stříbrným štítem uvnitř:

ModeratorBadge.png

Někteří uživatelé se mohou pokusit vydávat za moderátory. Pro potvrzení, zda jde opravdu o moderátora se můžete podívat na odznaky na záložce Uživatelé v sekci Relace - s odznaky zobrazenými zde nelze uměle manipulovat. Pokud narazíte na hráče, který se vydává za moderátora, pak jde o porušení Guidelines a to by mělo být nahlášeno Veerovi nebo Neos Teamu.

Schopnosti moderátora

Jako odpověď na problémy s moderací, moderační tým může vykonat akce vůči uživateli nebo stituaci. Podle vážnosti situace, moderátoři mohou okamžitě udělit jeden z následujícíh 3 banů:

 • Ztlumovací Ban: Ve výchozí stavu ztišuje uživatele když vstoupí do světa. Toto může být v relaccích přepsáno ostatními uživateli s právy pro ztišení ostatních uživatelů ve světě.
 • Pozorovatelský Ban: Nastaví uživatele jako pozorovatele při vstupu do světa jiného uživatele a nedovolí uživateli použít vlastní oblíbený avatar, dokud někdo toto nastavení pro danou relaci nepřepíše. Nastavení může být přepsát uživateli s právy dostatečnými pro nastavení uživatele na hosta nebo výše.
 • Veřejný ban: Používán velmi z řídka. Jde o intenzivnější ban, který znemožní uživateli vstupovat do světů jiných uživatelů, avšak stále mohou zvát přátele do svých světů. Toto je využíváno jen při závažných přestupcích.

Někteří členové Neos Team mají možnost dát uživateli ban účtu. Toto způsobí, že uživatel nebude moci přistupovat ke svému účtu. Toto je obvykle vyhrazeno jen pro spam boty a scam boty, nebo uživatele zneužívajíécí Neos k ilegálním aktivitám.

Moderátoři jsou schopni sát uživateli nekonečný Ztlumovací/Pozorovatelský/Veřejný ban, avšak nemohou aplikovat Ztlumovací i Pozorovatelský ban najednou. Veškeré bany jsou kontrolovány Veerem (vedoucím důstojníkem moderace Neos Team) na spravedlivost a shovívavost. Tým se snaží dávat bany za první přestupky krátké, se zvyšující se úrovní a délkou banu při dalších přestupcích.

Odvolávání se ohledně moderačního rozhodnutí

Pokud věříte, že jste dostali ban nespravedlivě a přejete si odvolat se, podejte odvolání pomocí Moderačního tiketu. Po vytvoření tiketu, moderační team prošetří a prodiskutuje všechny možné scénáře foul play nebo nedorozumnění, ke kterým mohlo dojít. Tímto je proces více fér pro uživatele i team.

V případě sporu o vlastnictví assetů, někteří členové Neos Team mohou dohledat vlastníka assetu nebo předmětu v inventáři, viz. GitHub Issue pro více kontextu.

Systém moderace odhodlaně vylepšujeme pro potřeby všech, a pokud vám připadá, že systém neodpovídá nebo nepokrývá všechny vaše obavy, dejtenám prosíme vědět.

Reference