Neos bot

From Neos Wiki
Revision as of 15:33, 20 December 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Když jste v Neosu, můžete občas dostat zprávu nebo oznámení od uživatele se jménem "Neos". Tento uživatel je v realitě bot provozovaný Neos teamem a poskytuje notifikace a zprávy o Neosu a vašem Neos účtu.

Zprávy a notifikace Neos bota

 • Nové aktualizace - Pokuď jste online když vyjde aktualizace, Neos bot vás upozorní zprávou
 • Patreon zprávy - Pokud jste patronem Neosu na Patreonu, každý měsíc obdržíte zprávy děkující za váš příspěvek a posílající vám vaše NCR z Patreonu
 • Speciální převody měn - Pokud jste vítězem soutěže jako je třeba MMC, můžete obdržet od Neos bota zprávu oznamující převod vyhraných peněz

Příkazy Neos bota

Můžete také napsat zprávu Neos botovi s různými frázemi pro dosažení různých výsledků. Najděte uživatele "Neos" ve vašem seznamu kontaktů a pošlete příkaz.

Příkazy skupiny

Pokud jste členy skupiny, můžete poslat Neos botovi následující příkazy pro interakci se systémem skupin:

 • /getGroupInfo <groupname> - vypíše aktuální členy a další metadata
 • /addMember <group name> <member name> <member quota> - Přidá uživatele do skupiny. Parametr kvóty je měřen v GB a určuje jak velkou část uložiště skupiny může uživatel použít. Použijte -1 pro přidání uživatele bez omezení.
 • /removeMember <group name> <member name> - Odstraní uživatele ze skupiny

GitHub příkaz (pro uživatele, kteří jsou patrony)

 • /priorityIssue <issue number> - Patroni mohou hlasovat pro označení specifické GitHub issue jako prioritní pro ně.
  • <issue number> je číslo GitHub issue.
  • Příkaz vrátí zpět název požadavku pokud je úspěšný.
  • Aktuální hlasy je možné vidět na https://www.neosvr-api.com/api/stats/priorityIssues, s počtem hlasů a hlasovacími body (body jsou proporcionální úrovni příspěvku na Patreonu, aktualizovány automaticky) pro každou položku
  • Všimněte si že seznam prioritních issues je obnovován asynchroně a může zabrat několik minut než se vaše změny projeví

Příkazy uložiště

 • /requestRecordUsageJSON - Pošle vám emailem JSON soubor s výpisem všech položek na vašem účtu, používajících uložiště. Soubor bude zaslán na emailovou adersu vašeho účtu.
  • Toto lze využít s nástroji 3. strany pro generování analýzy využítí vašeho Neos uložiště
  • Buďte opatrní, s komu tento výpis posíláte, jelikož obsahuje téměř veškerý obsah vašeho inventářem, a dostatek informací pro spwanování čehokoliv z vašeho účtu
 • /requestRecordUsageReport - Zašle vám na email vašeho účtu základní výpis vašeho uložiště
  • Tento seznam obsahuje všechny položky (světy, objekty, ...) na vašem účtu, využívající uložiště, seřazené dle součtu velikosti jejich assetů
  • Toto nebere v potaz assety sdílené mezi položkami. Raw součet všech položek je velmi pravděpodobně mnohem větší než vaše reálné využití, jelikož sdílené assety se započítávají pouze jednou
  • Naopak když smažete svět/objekt, vaše uložiště nemusí nutně vyprázdnit o hlášený objem, ale pouze o kolik unikátních assetů objekt měl. Pokud jsou assety používány jinými položkami, vaše uložiště se nevyprázdní o celou velikost.
  • Navíc některé assety jsou "zdarma", jako například různé Neos assety (např. věci co můžete najít ve veřejném Neos inventáři) a započteny do výpisu, ale ve skutečnosti nezabírají žádné místo
  • Výpis obsahuje jméno, umíštění, ID, typ položky (a zda jde o věc ve zprávě) a status uveřejnění dané položky
 • /deleteRecord <record ID> vám umožňuje smazat jakoukoliv položku z vašeho účtu podle jejího ID položky
  • DŮLEŽITÉ!!! Příkaz nežádá potvrzení - dobře si zkontrolujte že máte správné ID položky, jelikož je tato akce nevratná
  • Tohoto můžete využít pro smazání objektů ze zpráv. Pro objekty v inventáři a světy důrazně doporučujeme použít UI hry

Cloudové proměnné

Hlavní článek: Cloudové proměnné

Příkaz obnovení

 • /requestDeleteRecovery <time period> <search name> - Obnoví smazané objekty/světy z vašeho účtu
  • time period indikuje jak dlohou zpětně se má v historii hledat. Syntaxe je flexibilní, např. "1d", "2h", "30m", "1 hour 30 minutes" buou všechny fungovat. Výchozí jednotkou je den.
  • search name vyfiltruje všechyn věci co nemají hledaný výraz kdekoliv v názvu. Použijte * pro obnovu všeho

Příklady

Níže jsou příklady použití příkazu:

 • /requestDeleteRecovery 1d Cool Hat - se pokusí o obnovu jakéhokoliv objektu, obsahujícího frázi "Cool Hat" v názvu v posledním dni
 • /requestDeleteRecovery 30m Cheese - se pokusí o obnovu jakéhokoliv objektu, obsahujícího frázi "Cheese" v názvu v posledních 30 minutách ZACHRAŇTE SÝR!
 • /requestDeleteRecovery 1 hour 30 minutes Four Lights - se pokusí o obnovu jakéhokoliv objektu, obsahujícího frázi "Four Lights" v názvu v poslední hodině a půl
 • /requestDeleteRecovery 30m * - se pokusí o obnovu jakéhokoliv objektu v poslední půl hodině

Varování/Poznámky

Před používáním tohoto příkazu si prosíme přečtěte následující varování/poznámky:

 • Tento příkaz mohou používat pouze patroni Neosu
 • Bude vám zaslán ZIP soubor se speciálními soubory, reprezentujícími objekty ve vašem inventáři ve stejné složkové struktuře. Pro opravdové obnovení objektu/světa musíte tyto soubory importovat do Neosu a znovu je uložit. NEČISTĚTE VAŠI CACHE!
 • Maximální doba obnovení je 30 dní zpět. Po této době jsou objekty smazány permanentně
 • Tento příkaz může použít přímo pouze patron. Pokud jste v nouzi a nejste patron, kontaktujte člena teamu
 • TOTO JE NOUZOVÁ MOŽNOST POSLEDNÍ ZÁCHRANY! 100% obnovení není garantováno, obnovení totiž závisí na ostatních souborech assetů stále uložených v cloudu, nebo přítomných ve vaší cache pro úplné obnovení. Prosíme, udělejte vše proto, aby jste tento příkaz vůbec nepotřebovali.

Přidělitelné odznaky

Existuje pár různých odznaků , které si uživatelé mohou sami přidělit. Tyto obsahují odznaky přístupnosti a odznak brambory. Mohou být samoobslužně přiděleny nebo odebrány napsáním zprávy Neos botovi ve vašem seznamu kontaktů. Příkazy jsou následující:

 • /addHearingImpaired - Přidělí odznak poruchy sluchu.
 • /removeHearingImpaired - Odebere odznak poruchy sluchu.
 • /addColorBlind - Přidělí odznak barvosleposti.
 • /removeColorBlind - Odebere odznak barvosleposti.
 • /addMute - Přidělí odznak poruchy řeči.
 • /removeMute - Odebere odznak poruchy řeči.
 • /addPotato - Přidělí odznak brambory.
 • /removePotato - Odebere odznak brambory.

NCR/Tokeny

 • /requestTransactionHistory <token> - Vygeneruje a zašle vám kompletní historii transakcí pro odaný token emailem.
 • /KFCoptOut - Odhlásí vás z přijímání KFC.
 • /KFCoptIn - Přihlásí vás k přijímání KFC. (Všechny účty jsou přihlášeny k přijímání KFC ve výchozím stavu. Tento příkaz je třeba pouze pokud byl předtím Neos botovi na vašem účtu odeslán příkaz /KFCoptOut.)

Two-Factor Authentication (2FA)

2FA is a highly recommended measure to secure one's Neos account, it can be setup through the "Setup 2FA" button on the home screen of the dashboard.

Also please note that 2FA by default only covers transactions. It is highly recommended to extend this to your Neos Login with the following command:

 • /enableLogin2FA - Opt-in to use of a 2FA code to login to your Neos account (not necessary for subsequent sessions if 'remember me' is enabled.)
 • /disableLogin2FA - Opt-out of use of a 2FA code to login to your Neos account.
 • /webLogin - If 2FA Login is enabled on your account, this will temporarily suppress it for three minutes. Used while logging on to the Wiki, and other Neos sites currently not supporting 2FA Login.

Delete Account

You may also use the Neos Bot to delete your Neos account. Simply send Neos Bot /requestAccountDeletion in a message and the deletion process will start. It will take 7 days and there are warnings sent to both your account and the email registered to your account that allow you to cancel.