Neos Credits

From Neos Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Neos Credits and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Oficiální ikona NCR

Neos Credits (NCR) je oficiální měna Neos metaversu. V aktuální beta verzi Neosu je možné zasílat NCR ostatním uživatelům pro účely samostatně organizované ekonomické činnosti, posílat tipy tvůrcům světů a jiným uživatelům. NCR bude nadále využito s plánovanými tržišti Neos Store and Neos Jobs ve chvíli kdy budou implementována.

NCR je aktuálně v procesu mintování (tvorby) skrze Initial Coin Offering (ICO), jak je uvedeno v Neos Whitepaper. Formát NCR ICO je úmyslně designován tak, aby poskytoval stabilní a stálý příjem pro první osvojitele a dlouhodobé držitele, a zároveň k usnadnění využití NCR jako praktické měny, spíše než pro spekulaci. Prostředky získané skrze minting NCR pomocí Etherea budou použity výhradně k hrazení vývoje Neos metaversu skrze expanzi Neos team, grantů a odměn pro vývojáře a tvůrce obsahu, a mimo jiné dalších aktivit, přímo zlepšujících hodnotu a potěšení z času stráveného v Neosu.

Více informací o NCR a ekonomi Neosu je k dispoyici v kanále 💲neos-credits-ncr v Discord serveru Neosu.

Environment and Sustainability

If you have concerns about Neos/NCR's impact to the Environment then we have a separate page for explaining this.

Technické vlastnosti

NCR je ERC20 token obslužného programu, stavěný na Ethereum blockchainu, jak je popsáno v whitepaper. Jako takový je NCR klasifikován jako kryptoměna. Základní detaily jsou následující:

 • Celková zásoba: 50,000,000 NCR
 • Celkový mint: 48,000,000 NCR
 • Community Developer Fund: 2,000,000 NCR
 • Počet dávek: 500
 • Hodnota každé dávky: +1.25%
 • Počáteční cena mintingu: 0.06 USD
 • Počáteční mez mintingu: 3 million USD
 • Konečná cena mintingu: ≈29.53 USD
 • Konečná mez mintingu: ≈1.47 billion USD
 • Počet desetinných míst: 18
 • Subjednotky: 1 Neos Credit
 • = 1,000 Neos Units
 • = 1,000,000,000,000,000,000 noi
 • Design znaku: ℕ Double-Struck Capital N (Unicode +2115)
 • Adresa NCR genesis contractu: 0xdb5c3c46e28b53a39c255aa39a411dd64e5fed9c NEZASÍLEJTE ETH NEBO NCR NA TUTO ADRESU
 • Adresa NCR minting contractu: Listed on the https://neos.com/ website.

Key Details

Key details are as follows:

Total Supply

Our total supply of NCR is broken up into a few segments:

 • Total supply: 50,000,000 NCR

Batching

NCR is broken up into a series of batches:

 • Number of batches: 500
 • Batch size: 100,000 NCR

Each Batch the minting price of NCR increases by: +1.25%

Pricing

Our initial minting price is: 0.06 USD, with an initial minting cap of: 3 million USD

‡ hypothetické hodnoty pokud/když bude mint dokončen

Other Details

 • Decimal places: 18
 • Subunits: 1 Neos Credit
 • = 1,000 Neos Units
 • = 1,000,000,000,000,000,000 noi
 • Character sign: ℕ Double-Struck Capital N (Unicode +2115)

Addresses

Užívání NCR v Neosu

Každý účet Neosu má přidělenu spravovanou peněženku pro NCR. Privátní klíče pro tyto peněženky jsou drženy ve "studeném uložišti". NCR může být nativně zasíláno a přijímáno uživateli uvnitř Neosu , a zároveň vybráno do/vloženo z externích kryptoměnových peněženek. Aktuální zůstatek uživatelovy spravované peněženky je zobrazován v UserInfo facetu v Dash menu (nachází se vlevo nahoře ve výchozím stavu domovské obrazovky Dashe). Ten také zobrazuje zůstatky pro KFC (Kompletely Fake Coin), explicitně bezcený token pro testovací účely a CDFT.

NCR může být odesláno pomocí tlačítka 'Poslat kredity' na obrazovce Kontakty v Dashi nebo skrze objekty, využívající TipJar komponentu. Je vyžadováno několika manuálních potvrzení, tudíž je málo pravděpodobné, že uživatelé odešlou NCR, aniž by to zamýšleli. Transakce mezi spravovanými peněženkami Neos účtů neprobíhají na Ethereum blockchainu, čímž odpadají poplatky za transakce a je tím umožněno rychlejších přenosů. Výběry a vklad do a z externích peněženek jsou validovány na blockchainu a aktuálně musí být ručně potvrzovány. Toto může zabrat až 48 hodin. Adresy pro výběr/vklad kreditů lze najít kliknutím na příslučná tlačítka ve facetu na domovské obrazovce Dashe (ve výchozím stavu vpravo dole).

Podívejte se na #Tutorialy pro návody, obsahující procesy vkladu/výběru.

You can also Buy Storage with NCR.

Minting a ICO

minting cena NCR

NCR aktuálně prochází svým ICO, kdy mohou být nové NCR tokeny mintovány skrze Patreon nebo zasláním Ether (ETH) na adresu mintovacího contractu NCR, která je k dispozici na stránce https://neos.com/. Věnujte pozornost tomu, že mintovací adresa NENÍ stejná jako adresa genesis contractu - ETH by nemělo být zasíláno na adresu genesis contractu, jinak bude nenávratně ztraceno!

Minting probíhá v dávkách po 100,000 NCR, s totálním počtem dávek 500, z nichž 20 je vyhrazeno pro Community Developer Fund (CDF).

Cena NCR je denominována v US Dollarech ($, USD); cena za první dávku byla 0.06 USD, a roste o 1.25% za každou dávku. Toto způsobuje exponenciální růst poměru USD za NCR postupem průběho mintingu (viz obrázky vpravo). Pro finální dávku je očekáváno, že cena za 1 NCR bude ≈29.53 USD. Po dokončení mintingu bude cena NCR určena jeho využitím uvnitř ekonomiky Neosu a volným obchodem na směnárnách. Aktuální postup ICO včetně aktuálního čísla dávky může být nalezen na oficiální webové stránce Neosu. Důležitou vlastností denotace mintingové ceny NCR v USD je skutečnost, že lidé kteří chtějí mintovat NCR nákupem ETH pomocí tradičních měn s nuceným oběhem(jako jsou USD, EUR, CNY, JPY etc.) se nemusí zvláště obávat silně fluktuujícího směnného kurzu ETH.

NCR je mintováno skrze Patreon nebo Ethereum. Cena NCR na dávku je dána v USD. Mintingové transakce jsou aktuálně potvrzovány manuálně. Zpracovávání transakcí je prováděno v pořadí jejich času potvrzení blockchainem během 48 hodin. Sedm potvrzení blockchainu je vyžadováno pro zvažování transakce jako potvrzené.

Věnujte pozornost tomu, že aby jste mohli přijmout mintované NCR, ETH musí být zasláno z peněženky, která přímo spravuje váš priivátní klíč a dokáže přijímat tokeny ERC-20, jako je třeba Metamask. Obecně, účty spravované směnárnou (Coinbase, Bitstamp, Kraken atd.) nejsou vhodné pro příjem NCR. ETH může být nenávratně ztraceno, pokud je na minting adresu zasláno z nebvhodné peněženky. Kvůli pohybu ceny, způsobenému obchodováním nebo pohyby ve směnném poměru ETH může/nemusí být nákup NCR pomocí ETH na Uniswapu výhodnější než minting nových NCR.

Pro návod krok-za-krokem ohledně mintování NCR pomocí měn s nuceným oběhem se podívejte na #Tutorialy.

Patreon mint

Podpora skrz Patreon je dalším způsobem jak mintovat NCR jako součást odměny za podporu Neosu na Patreonu. Množství se liší dle úrovně členství na Patreonu (počínajíce $6 třídou Blade Runner) a je většinou reprezentací 50 ~ 70% hodnoty korespondujícího příspěvku. Mějte na paměti, že odměny na specifických třídách jsou periodicky půleny pro zachování tohoto poměru za růstu ceny NCR během ICO. K dalšímu půlení dojde při dosažení 80. dávky. Je možné podpořit částkou větší než je jakákoliv specifikovaná třída a získat korespondující obnos NCR. Avšak toto je možné pouze pokud je příspěvek denominován v USD. NCR odměny pro příspěvky denominovavé v jiných měnách, které neodpovídají žádné oficiální třídě budou rovny pouze odměně třídy pod hodnotou příspěvku. Tento rozpor je způsoben designovým rozhodnutím v Patreon API, zamenajícím že Neos team nemůže zjistit přesný směnný kurz a tudíž škálu odpovídající odměny pro využití u příspěvků, které nejsou v USD.

Rewards at specific tiers are periodically halved to maintain this ratio as the value of NCR grows during the ICO. You can read about this more in a dedicated section on our Patreon page.

It is possible to pledge an amount higher than any specifically listed tier and to receive a corresponding amount of NCR. However, this is only possible if the pledge is denominated in USD. NCR rewards for pledges denominated in other currencies, but not exactly matching any official tier, will only be equal to the reward for the tier below the value of the pledge. This discrepancy is due to design choice in the Patreon API which means the Neos team cannot determine the exact exchange rate, and thus appropriate reward scale, used for non-USD pledges.

Transakce Patreonu pro Neos jsou zpracovávány na začátku každého měsíce, a příjem z Patreonu je pak využíván pro minting NCR na odměny. Pro patrony, kteří se připojí během měsíce neboudou strženy žádné peníze (a nebudou vyplaceny žádné NCR odměny) do začátku příštího měsíc, kdy jim bude předplatné poprvé účtováno. NCR odměny jsou většinou distribuovány pár dní po začátku každého měsíce, a jsou vypláceny do spravované peněženky uživatele v Neosu. Pokud patron nemá připojen svůj Neos účet k účtu Patreon, jejich NCR odměny budou přiděleny v moment kdy své účty propojí. Jsou dvě úskalí, kvůli kterým je silně doporučováno propojit Neos účet s účtem Patreon okamžitě po zahájení patronství:

 • Odměněný obnos je počítán použitím směnného kurzu ve chvíli propojení účtů, tudíž může patron přijít o část NCR odměny, pokud část jejich členství byla vynaložena na vyšším směnném kurzu před půlením odměn.
 • Při spojení účtů systém se pokusí srovnat přispěné částky ke specifické třídě. Pokud patron přispíval v jiné měně než USD, toto nebude možné, a systém vydá odměny korespondující s třídou pod totální částkou. Například: Patron přispíval ve třídě Gunter ($12) po 4 měsíce v jiné měne než USD a pak připojil svůj Neos účet pro získání odměn. Dostane odměny v hodnotě $36 (dle škály odměn členství Patreonu), jelikož jde o nejbližší výhodu pod nevyzvednutou sumou $48, přičemž vyšší úroveň výhody se nachází na $72.

Obchodování s NCR na směnárnách

S NCR může být obchodováno na ForkDelta nebo Uniswap.

Tutorialy

Je důrazně doporučeno, aby se lidé, kteří plánují mintovat NCR nebo jinak využívat kryptoměn seznámili s některými základy této technologie. Kryptoměny jsou oblast extrémně aktivního vývoje software a mouhou nabízet výhody nad měnami s nuceným oběhem pro určitá využití. Nicméně na uživatelích kryptoměn leží více odpovědnosti na zaručení bezpečnosti pro jejich prostředky a také že jsou jejich transakce odeslány na správnou adresu kvůli jejich decentralizovanosti. Pamatujte, že regulační prostředí (včetně pravidel zdanění), řídící transakce kryptoměn a jejich uložení se mohou mezi státy lišit - je odpovědností každého individuála zajistit, jak splňovat nařízení místních zákonů. Níže je pár užitečných videí:

 • Přístupný úvod do základů kryptoměny:


 • Video tutorial pokrývající téma nákupu Etherea, mintingu NCR a jeho zasílání na spravovanou peněženku v Neosu (věnujte pozornost tomu, že některá UI ukázaná ve videu jsou zastaralá):


 • Video tutorial pokrývající téma výběru NCR z peněženky v Neosu a jeho prodej na směnárně (věnujte pozornost tomu, že některá UI ukázaná ve videu jsou zastaralá):