Příkazy headless klienta/serveru

From Neos Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Headless Client/Commands and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎čeština • ‎日本語 • ‎한국어

Následující příkazy jsou k dispozici v prostředí headless klienta:

Pokud potřebujete zahrnout mezery (např. pro username), zabalte argument do uvozovek. Příklad: acceptFriendRequest "Bob Jones"

Příkaz Popis Použití
saveConfig Uloží aktuální konfiguraci do originálního konfiguračního souboru saveconfig <název souboru> (nepoviné, uloží v místě pokud není určena cesta)
login Přihlášení do Neos účtu login <username/email> <password>
logout Odhlášení od aktuálního Neos účtu logout
message Poslat zprávu uživateli v seznamu kontaktů message <friend name> <message>
invite Pozvat kontakt do aktuálně zaměřeného světa invite <friend name>
friendRequests Vypíše všechny příchozí žádosti o kontakt. friendRequests
acceptFriendRequest Přijme žádost o kontakt acceptfriendrequest <friend name>
worlds Vypíše všechny aktivní světy worlds
focus Zaměří se na specifický svět focus <world id>
startWorldURL Spustí nový svět z Neos URL startworldurl <record URL>
startWorldTemplate Spustí nový svět ze šablony startworldtemplate <template name>
status Zobrazí status aktuálního světa status
sessionURL Vypíše Neos URL aktuální relace do konzole sessionurl
sessionID Vypíše ID aktuální relace do konzole sessionid
copySessionURL Zkopíruje Neos URL aktuální relace do schránky copysessionurl
copySessionID Zkopíruje ID aktuální relace do schránky copysessionid
users Vypíše všechny uživatele v aktuálně zaměřeném světě users
close Zavře aktuálně zaměřený svět close
save Uloží aktuálně zaměřený svět save
restart Restartuje aktuálně zaměřený svět restart
kick Odpojí specifikovaného uživatele ze zaměřené relace kick <username>
ban Zabanuje specifikovaného uživatele ze všech relací hostovaných tímto serverem ban <username>
unban Odstraní ban specifikovaného uživatele unban <username>
respawn Respawnuje specifikovaného uživatele respawn <username>
role Přiřadí roli specifikovanému uživateli role <username> <role>
name Nastaví nový název pro aktuálně zaměřený svět name <new name>
accessLevel Nastaví novou úroveň přístupnosti pro aktuálně zaměřený svět accesslevel <access level name>
description Nastaví nový popis pro aktuálně zaměřený svět description <new description>
maxUsers Nastaví limit počtu uživatelů pro aktuálně zaměřený svět maxusers <number of users>
awayKickInterval Nastaví interval automatického odpojení pro nepřítomné uživatele pro aktuálně zaměřený svět awaykickinterval <interval in minutes>
import Importuje asset do aktuálně zaměřeného světa import <file path or Neos URL>
dynamicImpulse Odešle dynamický impuls do kořene (rootu) světa s daným tagem dynamicimpulse <tag>
dynamicImpulseString Odešle dynamický impuls do kořene (rootu) světa s daným tagem a danou hodnotou typu string dynamicimpulsesstring <tag> <value>
dynamicImpulseInt Odešle dynamický impuls do kořene (rootu) světa s daným tagem a danou hodnotou typu int dynamicimpulsesint <tag> <value>
dynamicImpulseFloat Odešle dynamický impuls do kořene (rootu) světa s daným tagem a danou hodnotou typu float dynamicimpulsefloat <tag> <value>
spawn Spawnuje uložený objekt z inventáře do kořene (rootu) světa spawn <neos url> <active state>
gc Vynutí kompletní garbage collection gc
shutdown Ukončí headless klienta (bez uložení stavu světa) shutdown
tickRate Nastaví maximální rychlost simulace pro server tickrate <ticks per second>
log Přepne interaktivní shell na výstup logu. Stiskněte enter pro návrat do interaktivní konzole. log