Často kládené dotazy

From Neos Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Frequently Asked Questions and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎čeština • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Obecné dotazy

Jaké platformy a hardware Neos podporuje?

Neos je aktuálně k dispozici pro Windows, Quest, Android a Linux. Podporovány jsou všechny hlavní headsety, v četně SteamVR/OpenVR, Oculus, a Windows Mixed Reality (skrz SteamVR).

Neos také podporuje také široký rozsah hardwarových periferií. Neos podporuje maximální možné množství, jaké dokáže SteamVR poskytnout (až 64), 8 pro full-body tracking (chodidla, kolena, kyčle, hrudník a lokty) s trackery navíc využitelnými pro trackování objektů.

Neos také podporuje Leap Motion pro trackování prstů, tarcking očí skrz Vive Pro Eye a samostatné moduly, tracking rtů HTC a ovladače jako například etee controllers.

If you are a hardware developer, and wish to send a Dev Kit for integration into Neos, please create a Feature Request.

Pokud jste vývojář hardware a chtěli by jste poslat Dev Kit pro integraci do Neosu, informujte prosím CTO Neosu Frooxiuse.

Jaké jsou hardwarové nároky Neosu?

Neos vyžaduje silný čtyř jádrový CPU, alespoň Haswell i5-4590 od Intelu, Piledriver FX 8350 od AMD, nebo novější. Neos velmí benefituje ze silného jedno jádrového výkonu. Alespoň 8 GB paměti je doporučeno, ačkoliv Neos velmi benefituje z 16 GB, nebo i 32 GB a výše.

Je doporučeno mít grafickou kartu schopnou VR od Nvidie (GTX 1060) nebo AMD (RX 570), ačkoliv dilnější GPU mají vyšší benefit pro VR využití - vyšší rozlišení, vyšší framerate.

Mohu dát Neos do režimu okna?

Ano! V jakýkoliv okamžik můžete stisknout kombinaci kláves Alt + Enter pro přepnutí Neosu do okna. Můžete také specifikovat argumenty příkazové řádky pro změnu stavu režimu v okně a změnu jeho rozlišení.

Např. -screen-fullscreen 0 -screen-width 1280 -screen-height 720 spustí Neos v okně s rozlišením 1280x720.

Mohu hrát mimo VR?

Neos může být spuštěn s parametrem -screen, pokud máte k PC připojen VR headset, nebo se bude automaticky spouštět do screen mode, pokud nebude naležen žádný VR hardware.

Screen mode není aktuálně oficiálně podporován, a je určen pro účely ladění. Oficiální podpora screenmode přijde později, až bude pokročeno s vývojem VR.

Mohu hrát pomocí ovladače?

Neos currently offers preliminary support for gamepads, e.g. basic functionality such as moving, turning, jumping, and using the context menu. Additional support will be added later.

Neos aktuálně nepodporuje využití gamepadu, ačkoliv může být podpora pro ně a další periferie (např. volanty) přidána do budoucna.

Je Neos open source?

Aktuálně z velké většiny ne. Neos je aktuálně vyvíjen malým týmem a je nejasné, jaké implikace by nyní open sourcing aktuálně měl.

Podporuje Neos modifikované klienty?

Jak je uvedeno v EULA (https://store.steampowered.com/eula/740250_eula_0),uživatelům není dovoleno modifikovat, dekompilovat Neos nebo na něm provádět zpětné inženýrství. Je však k dispozici ukázková knihovna (https://github.com/Frooxius/NeosSampleLibrary) a API dokumentace (http://wiki.neosvr.com/docfx/api/) pro tvorbu pluginů pro Neos.

Běží Neos na Unity?

Většina Neosu běží na FrooxEnginu, na míru vytvořeném enginu sestavovaném po dobu několika let od doby okolo roku 2015 a čítajícím okolo pěti tisíc řádků kódu, vyjma knihoven třetích stran.

Unity je hlavně využíváno pro renderování, běhové prostředí (Mono/.NET), a pro interakci s audio systémem.

Jaká jsou pravidla v Neosu?

Buďte ohleduplní jeden ke druhému. Detaily můžete najít na stránce Pokyny k použití.

Jak mohu nahlásit uživatele?

Pokud uživatel jasně a/nebo opakovaně porušuje guidelines, můžete je nahlásit moderátorovi Neosu. Pro více informací se podívejte na stránku Moderace.

Where possible, it is preferable that users resolve their own conflicts by use of the tools they have available to them in the form of the permissions system, muting, etc. You can read more on our Moderation page.

Pokud to je možné, je preferováno aby si uživatelé své konflikty vyřešili sami pomocí nástrijů, které mají k dispozici ve formě systému povolení, ztišování, atd.

Jak se mohu bránit před zlomyslnými uživateli?

Neos nabízí všestranný systém povolení, který umožňuje uživatelům řídit, jak jejich relace poběží. Světy v Neosu jsou tvořeny se sadou povolení od tvůrce světa.

Uživatelé hostující relace těchto světů mohou přidělit úrovně povolení zlášť pro každého uživatele v relci. ProbablePrime vytvořil sadu tutoriálů, jak efektivně spravovat povolení

Jak mohu identifikovat členy Neos Team a moderátory?

  • Neos Team members can be identified by a yellow name, and a Neos logo badge above their name.
  • Moderators can be identified by the moderation shield badge (a silver Neos logo) above their name.
  • Mentors can be identified by a green name, and Neos help logo (green Neos logo).

You can verify these badges through the session menu as they will be displayed alongside their names there as well.

  • Členové Neos Team mohou být identifikováni podle žlutého jména, a odznaku loga Neos nad jejich jménem.
  • Moderátory je možno identifikovat podle odznaku moderátora (sříbrné logo Neosu) nad jejich jménem. Ověřit si lze odznaky skrz menu Relace, kde jsou zobrazeny vedle jejich jmen také.

Začátečnické dotazy

Existují nějáké tutorialy jak používat Neos?

NeosVR Wiki má širokou škálu tutoriálů.

Naši uživatelé jsou velmi přívětiví a nápomocní, často ochotní si navzájem pomoci jak v Neosu, tak na Discordu.

Jaké je základní ovládání Neosu?

Navigace a pohyb jsou mapovány na joystick, primární akce jsou přiřazeny na spoušť (např. aktivace tlačítek), sekundární akce jsou vykonávány stisknutím touchpadu/joysticku (např. skákání, použitíá nástroje), uchopení/přesun objektů ve světě je prováděn pomocí tlačítka na gripech.

Kontextové menu je používáno pro přístup k akcím závislým na kontextu, jiným ovládacím prvkům, jako jsou zpět/znovu a režimům pohybu (budou přesunuty později s další UI aktualizací). Další ovládání včetně ovládání screen mode naleznete na stránce Základní ovládání.

Kde mohu najít avatara k použití?

V inventáři se nachází podsložka Avatars uvnitř složky Neos Essentials, která obsahuje rozmanité avatary které můžet použít a modifikovat. Další avatary moužete najít uvnitř veřejných složek sdílených s vámi nebo uvnitře světů.

Můžete také využít nástroj pro tvorbu avatara k transformaci libovolného objektu na avatr, včetně riggovaných modelů, které importujete.

Jak se mohu převtěli do vybraného avatara?

V avatary z vašeho inventáře se můžete rychle převtělit tím, že je zvolíte a stisknete tlačítko s piktogramem blesku. U avatarů umíštěných ve světě se v ně můžete převtělit kliknutím na ně.

Kde najdu ostatní uživatele?

Aktivní relace jsou vypsány na vrchu seznamu světů na záložce "Světy" na vašem dashboardu. Seznam můžete filtrovat tak, aby obsahoval pouze relae s aktivními uživateli pomocí předvolby "Aktivní světy".

Mohu objevovat i ostatní světy?

Je k dispozici široký rozsah světů k objevování. Lze je najít ve World Browseru. World Browser je v sekci Světy na vašem Dash menu. Můžete scrollovat širokou škálou světů nahraných od počátku Neosu nebo výsledky můžete filtrovat.

Předvolba Vybrané zobrazí světy vytvořené komunitou, které chce Neos Team předvést.

Kromě četných předvoleb můžete také vyhledávat specifické tagy (např. hry, vzdělávací obsah, sociální světy, a mnoho dalších) pomocí vyhledávacího pole nahoře.

Jak mohu pozvat přátele do své relace?

Ze sekce Kontakty na vašem Dash menu vyberte přítele kterého chcete pozvat, pak stiskněte Pozvat do světa.

Jak mohu nastavit viditelnost mé relace/jak mohu hostovat privátní relaci?

Když se nacházíte v aktivní relaci, můžete tato nastavení provést ze sekce Relace na vašem Dash menu. Otevřete nastavení relace a zvolte si požadovanou úroveň soukromí v rozsahu od Kohokoli do Nikoho/Pozvaných uživatelů.

Když je váš stav nastaven na Neviditelný, veškeré relace které vytvoříte budou ve výchozím stavu soukromé.

Jak se mohu přesouvat mezi relacemi?

Jakékoliv relace které vytvoříte nebo se k nim připojíte, zůstanou otevřené dokud je nezavřete, neukončíte Neos nebo z nich nejste odstranění (např. AFK odpojení). Pro přesun mezi a správu vašich otevřených relací je můžete nalézt na vrcholu seznamu světů. Vaše aktivní relace budou zobrazeny jako první a budou mít žlutý okraj. Přepnout mezi relacemi můžete kliknutím na relaci a stisknutím tlačítka Přepnout na vyskakovacím dialogu.

Pro zavření aktivní relace stiskněte tlačítko 'X' v pravém horním rohu relace, následně stiskněte zavřít, nebo můžete použít tlačítko 'Ukončit svět' na domovské obrazovce dashe.

Jak můžu ztlumit svůj mikrofon?

Na dashboardu naleznete širokou škálu možností hloasu na facetu v levém hroním rohu. Kliknutím na ně nastavíte váš hlasový režim.

Ztlumení je přepínač, který vás ztiší, Šepot umístí okolo vás bublinu, která tlumí okolní hluk a zabraňuje uživatelům mimo ni vás slyšet, Normální je typický směřovaný hlas, Křik má vyšší hlasitost a dosah a Vysílání vypne směrování a umožní vás slyšet odkudkoliv (jako hlasový hovor na jiných platformách).

Pro vypnutí ztlumení a návrat do předtím zvoleného hlasového režimu, klikněte na tlačítko ztlumit znovu.

Jsem zaseklý/zaseklá/Udělal/Udělala jsem chybu.

Pokud jste se zasekli v části světa, pokud je k dispozici režim Noclip, můžete jej použít k úniku. Pro aktivaci Noclipu otevřete kontextové menu, zvolte režim pohybu a vyberte Noclip z režimů dostupných ve světě.

Ve stejném menu můžet pomocí tlačítka zpět vrátit zpět vaše předchozí akce jako například přesun objektu.

Jsou také k dispozici gesta pro nouzový respawn a nouzové oodpojení. Pro respawn, držte oba ovladača u svého obličeje, podržte jedno z grip tlačítek, a podržte obě tlačítka kontextového menu, dokud ovladače nezačnou vibrovat. Pro odpojení držte oba ovladače u svého obličeje a podržet obě tlačítka kontextového menu.

Jak přidám někoho jak přítele?

To add someone as a Contact, you can click on their nameplate, and press the Add Contact button, or you can search for a user through the Contacts button on your Dash Menu, and typing in the search field at the top left.

Propřidání někoho do kontaktů můžete kliknout na jejich jmenovku a pak na tlačítko přidat kontakt, nebo můžete uživatele vyhledat v sekci Kontakty na vašem Dash menu pomocí vyhledávacího pole vlevo nahoře.

Mohou ostatní uživatelé vidět mé UI?

Ostaní uživatelé nejsou schopni vidět ve výchozím stavu vaše UI, ačkoliv některé elementy UI jako jsou kontextová menu a vaše interakční lasery mohou být veřejně viditelné pro všechny v relaci.

Jak uložím objekty do svého inventáře?

Pro uložení objektu do vašeho inventáře, uchopte daný objekt a stiskněte zelená tlačítko se znakem plus. Můžete ukládat pouze do složek, které jste vytvořili sami, ne do veřejných složek, jako je složka Neos Essentials.

Poznámka: Některé světy mají nastaveny práva tak, že brání ukládání objektů do inventáře.

Jak mohu organizovat svůj inventář?

Můžete vytvořit novou složku pro ukládání objektů stisknutím zeleného tlačítka plus a pojmenováním vytvářené složky.

Aktuálně není možno reorganizovat existující lokace inventáře, tudíž pro přesun musíte objekt spawnovat, uložit do nového umíštění a smazat originál pomocí červené ikony popelnice. Tento proces bude zefektiněn v budoucí aktualizaci UI.

Co jsou veřejné složky/jak mohu sdílet objekty?

Public folders are denoted by their orange coloration. They are created by users, and their contents are publicly listed.

A list of public folders is available. It contains links. These links can be pasted into Neos to generate a public folder object, then saved to the inventory.

To create a public folder, you can highlight a folder in your inventory, and press the beige envelope icon to create a public folder object which can be used to save the folder into the inventory of other users. To copy a public folder's link, you can grip it open the context menu, and press the copy link button.

Public folders are not intended for use in sharing sensitive data as the objects contained within are publicly viewable. To unpublish a folder, you can press the purple hand icon.

To share privately with a contact, you can let them save a copy of the object as you spawn it out, or send it to them through the messaging system by gripping the object, and pressing the green plus button at the bottom right of the Contacts UI.

Pro soukromé sdílení s přítelem je můžete nechat uložit si kopii objekt potom co jej spawnete nebo posláním skrz systém zpráv tím že jej uchopíte a kliknete na zelené tlačítko s plusem vedle boxu pro psaní zpráv vpravo dole v sekci Kontakty.

Avataři a assety

Jak mohu imporovat své assety?

Assety mohou být přeneseny do Neosu buď přetažením do okna Neosu, použitím schránky k vložení do ona Neosu, nebo použitím tlačítka Vložit obsah ze schránky v sekci Domů na Dashi.

Můžete také procházet váš počítač skrz průzkumník souborů, který se nachází v sekci Soubory na Dashi.

Pro většinu assetů se objeví importer, umožňující připravit detekovaný asset jako objekt pro využití v Neosu.

Jaké typy assetů Neos podporuje?

Modely, textury, zvuky, fonty, LUTy a další - Neos je schopen importovat široký rozsah assetů v mnoha běžných formátech.

Jak vytvořím avatara?

Avataři jsou tvořeni pomoí nástroje pro tvorbu avatarů, dostupného ze sekce Domů na Dash menu, klinutím na tlačítko Vytvořit avatar. Jakýkoliv importovaný objekt včetně riggovaných modelů můž být využit jako avatar.

Import avatara:

Potom co asset otevřete v Neosu, zobrazí se importer modelu. Pro avatary zvolte 3D Model > Běžný > Auto humanoidní škála. Nyní můžete buď stisknout Spustit import! nebo Pokročilé nastavení, pokud chcete modifikovat parametry modelu jako například změnit materiály které budou na model aplikovány.

Použití nástroj epro tvorbu avatarů:

Pro použítí nástroje pro tvorbu avatara jej otevřete ze sekce Domů na vašem Dash menu pomocí tlačítka Vytvořit avatara. Uvidíte koule obsahující headset a ruce. Umístěte je tak, aby seděly s vaším avatarem - ruce na ruce, headset na místě očí. Dodatečně můžete nastavit kyčle, a chodidla, pokud chcete ab byl váš model kompatibilní s full body trackingem. Toto může být později nastaveno v kalibrátoru trackování celého těla.

Můžete také zvolit možnost Ochránit avatara pro zabránění uživatelům v použití a zkopírování vašeho avatara.

Můj avatar nemá žádné textury.

Sometimes an avatar may import without their textures. This is something that can be resolved from within Neos using the MaterialTip, and DevToolTip. Extract the materials from your avatar, and assign the textures you’ve imported by dragging them into their appropriate fields from within the Material Inspector.

Někdy může být avatar importován bez textur. Toto může být napraveno pomocí materiálového tooltipu a vývojářského tooltipu. [Extrahujte materiály | https://www.youtube.com/watch?v=pKf7iKaVrX0] z vašeho avatara a přiřaďte textury které jste importovali přetažením do správného pole v inspektoru materiálu.

Jaké jsou požadavky na rig?

Neos vyžaduje nastavenou obecnou konvenci názvů a hierarchii aby bylo možno automaticky nastavit avatar. Rigy připravené pro ostatní platformy by obecně měly být kompatibilní s Neosem.

Komplení seznam požadavků na humanoidní rig naleznete na stránce Požadavky na humanoidní kostry pro IK.

Vzorový rig můžete najít zde: https://drive.google.com/open?id=1jlNeTwg2ZKSv1wD7HMifZ-RtTTN6mGMw

Mohu importovat můj avatr v .unitypackage?

Ne přímo. .unitypackage je kompresovaný formát specifický pro využití v Unity. Pokud ovšem váš model existuje v raw formě, jako třeba .fbx soubor uvnitř složky projektu v Unity, můžete pro import využít ten.

Co s mými vlastními shadery?

Vlastní shadery nejsou aktuálně podporovány, jelikož neexistuje způsob pro kompilaci JIT shaderů za běhu. Shadery musí být zkompilovány přímo do Neosu.

Nicméně široký rozsah vizuálních efektů může být dosaženo skrze využití LogiXu a komponent přímo v Neosu!

Podporuje Neos dynamic bones pro pohyblivé vlasy, ocas, atd?

Ano! Můžete tak učinit pomocí vývojářského tooltipu. Vyberte bone od kterého chcete začít řetězec a připojte k ní komponentu DynamicBoneChain. Jakmile je připojena, přejděte na spodní část rozhraní komponenty a stiskněte tlačítko Nastavit z potomků.

Jakmile je přidán bone řetězec, můžete modifikovat širokou škálu vlastností jako je elasticita, gravitace a zda je řetězec uchopitelný pomocí zátržítka IsGrabbable. Dynamic bones mohou být také třeny o ruce.

Jak si mohu nastavit defaultní avatar?

Potom co kliknete na avatara ve vašem inventáři, stiskněte fialovou ikonu se srdcem pro nastavení avatara jako oblíbeného.

Jak mohu změnit svůj domovský svět?

Jako při nastavení defaultního avatara, oblíbený svět můžete nastavit vybráním orbu světa v inventáři a stisknutím fialové ikony se srdcem pro nastavení jako oblíbeným.

Můžete použít světy které jste vytvořili nebo uložili skrz Dash menu.

Jak nastavím délku rukou/upravím jak můj avatar sedí?

Z vývojářského tooltipu otevřete inspektor na rootu vašeho avatara a podívejte se na nastavení komponenty VRIK. Zde najdete hodnotu nazvanou ArmLengthMlp pod každou rukou - leftArm a rightArm. Nastavením těchto hodnot můžete své ruce prodloužit, pokud jsou příliš krátké nebo je zkrátit, pokud jsou příliš dlouhé.

Navíc je na komponentě VRIKAvatar property HeightCompensation. Ten vám umožní škálovat celý avatar tak aby vám lépe seděl. Toto nastavení je také mnohem lépe přístupné z kalibrátoru trackování celého těla.

Jak nastavím trackování celého těla?

Použijte kalibrátor trackování celého těla, který naleznete na domovské stránce Dash menu (tlačítko Kalibrovat trackování těla). Pokud provádíte nastavení poprvé, dejte pozor aby byla správně nastavena vaše reálná výška, zkontrolujte zda jsou všechny vaše trackery rozpoznány a pak stiskněte tlačítko Spustit Kalibraci Trackerů a pokuste se co nejblíže zarovnat s obrysovým avatarem.

Jakmile zkalibrujete trackery, můžete pokračovat ke kalibraci avatara. Trackery by mělo stačit kalibrovat pouze jednou, dokud zůstane zachována pozice a orientace trackerů na vašem těle.

Můj avatar se pohybuje podivně s FBT.

Někteří avataři mohou mít pro FBT atypické proporce. Jako při počátečním nastavování v nástroji pro tvorbu avatara naleznete na kalibrátoru trackování celého těla možnosti pro úpravu přizpůsobení avatara vašemu tělu. Posuvník pro kompenzaci výšky vám může necht avatara vyrůst nebo snížit aby vám lépe seděl (hodnota okolo 0.92-0.95 je dobrý počáteční bod).

Pokud se váš hrudník a krk pohybují divně, možná by jste mohli chtít snížit cílový bod vašich kyčlí chycením za ně a tahem dolu. Sledujte přitom pozorně modrý vizuál rigu avatara.

Pokud se váš avatar boří do podlahy v dřepu, zkuste zvedat cílové body chodidel okolo jejich holení, nebo dokud neuvidíte, že se nohy vašeho avatara začínají posouvat nahoru.

Většina avatarů může celkem dobře s pár úpravami fungovat v FBT.

Má Neos SDK?

Neos má SDK, které je dostupné patronům třídy Gunter. Aktuálně je v předběžném přístupu a je hlavně použitelné pro masové importování předtím existujících Unity assetů. Plnohodnotné SDK je v plánu vytvořit v budoucnu.

Pro většinu výtvorů je doporučeno importovat a nastavovat vše uvnitř Neosu.

Funkce Neosu

Co je LogiX?

LogiX je vizuální skriptovací jazyk Neosu založený na Nodech. Je základem většiny přístrojů, hraček a herních mechanik které najdete v rozmanitých světech, které naše komunita vytvořila.

Jedná se o mocný nástroj pro správu a manipulaci dat ve světě, otevírající obrovký potenciál pro vaše kreace.

Mohu streamovat Neos?

Dokud je kontent v souladu s našimi Guidelines a podmínkami platformy na kterou streamujete, můžet v klidu sdílet svůj čas v metaversu s ostatními. Využijte prosím možnosti Poslat na monitor v nástroji Kamera / Streamování, který naleznete v sekci Domů na vašem Dash menu. Když je povolena funkce Poslat na monitor, odznak LIVE se objeví nad vaší hlavou aby upozornil ostatní uživatele, že nahráváte.

Panel Ovládání kamery také nabízí mnoho možností pro manipulaci s kamerou.

Integrace OBS a Twitche

V panwlu Ovládání kamery můžete nalézt tačítka s logy OBS a Twitch.

OBS websocket vám umožňuje vzdáleně spustit a začít nahrávání nebo streamování z OBS: https://github.com/Palakis/obs-websocket/releases

Váš Twitch chat můžete zobrazit v Neosu tím, že napíšete jméno vašeho kanálu do pole na vrchu Twitch Chat UI. Twitch chat můžete připnout pomocí žlutého tlačítka špendlíku, můžete jej zároveň také zviditelnit pomocí modrého tlačítka s půlkruhem.

Co je NCR?

Neos Credits (NCR) je měna využívaná v Neosu. Je založena na ERC20 Ethereum blockchainu a je určena pro užití, výměnu za zboží a služby v Neosu.

Je odměnou pro naše patrony Patreon a Ethereum backery.

Aktuálně můžer být jen přesouvána přímo mezi uživateli Neosu, ale do budoucna s vydáním Neos store a tržiště budou moci tvůrci obsahu licencovat a prodávat své výtvory v Neosu.

Dodateční detaily o NCR můžete nalézt ve whitepaperu: https://neosvr.com/whitepaper.pdf

Co jsou tooltipy?

Nástroje v Neosu jsou používány ke široké škále pracovních postupů pro tvorbu světů, objektů a assetů. Ony jsou tím, co pohání vaši kreativitu v Neosu. Od jednoduchých štětců pro kresbu a malování, po komplexní a všestranné nástroj jako je například vývojářský tooltip pro základní manipulaci se světem, materiálový tooltip pro texturování a LogiX tooltip pro programování.

Jsou zde také další užitečné nástroje, jako například GrabbableSetter tooltip pro změnu nastavení, zda je možno objekt uchopit a přesunout, či nikoliv, a CharacterColliderSetter tooltip, který může nastavit vaše prostředí jako kolidovatelné, aby jste po něm mohli chodit.

Tyto nástroje a mnoho dalších můžete najít ve složce Essential Tools ve vašem inventáři.

Pohybové moduly:

Pohybové moduly určují typy pohybu, které jsou k dispozici ve světě. Zatímco výchozí sada modulů existuje ve všech ukázkových mapách ze kterých je většina světů tvořena, tvůrce světa se může rozhodnout modifikovat nebo odstranit některé pohybové režimy v jejich světě.

Detaily jako je vaše rychlost, výška skoku a zda můžete či nemůžete šplhat po povrchách se může lišit svět od svět díky změnám implementovaným tvůrcem světa.

Účet a výhody podporovatele

Jak získám více cloudového uložiště?

Větší cloudové uložiště je výhoda, kterou jsou doměňováni naši Patreon patroni. $1 za měsíc vám dá přístup k 5 GB uložiště navíc, s dalšími přídavky a výhodami k dispozici ve vyšších Patreon třídách.

Mohu ukládat obsah lokálně na můj HDD?

You can save worlds, and their contents into your Local Home, which will save the assets locally on your computer. These files are not stored on the cloud, or backed up, so if you store anything here, please regularly backup your local database at %USERPROFILE%\AppData\LocalLow\Solirax\NeosVR

Můžete ukládat světy a jejich obsah do lokálního domova, což assety uloží lokálně na vašem PC. Tyto soubory nejsou uloženy do cloudu, tudíž pokud zde máte cokoliv uloženo, zálohujte prosím pravidelně vaši lokální databázi v %USERPROFILE%

Jsem patronem na patreonu, jak jej propojím s mým účtem NeosVR?

Pokud je váš email účtu Neos stejný jako váš email na Patreonu, k propojení by mělo dojít automaticky během následujících 6 hodin. Pokud se tak nestalo, nebo je vaše adresa na Patreonu rozdílná od té v Neosu, kontaktujte prosím Shifty, který vám pomůže účty propojit.

Proč vidím svůj Patreon status ve hře, ale ne na Discordu?

Zkontrolujte že jste propojili váš účet Discordu s Patreonem: https://support.patreon.com/hc/en-us/articles/212052266-Get-my-Discord-role

Kdy dochází ke stržení obnosu ze strany Patreonu, a kdy získám své výhody?

Náš Patreon je nastaven ke strhávání obnosu pouze každý první den v měsíci. Některé výhody, jako je odznak Patreon, barva jmenovky a role na Discordu, jsou přiřazeny do šesti hodin. Ostatní výhody, jako je zvětšené uložiště a NCR jsou odměněny až při zpracování vaší platby.

Potřebuji pozastavit mé patronství/platbu se nepodařilo zpracovat. Co se stane s mým uložištěm?

Je pochopitelné, že život se vám může občas postavit do cesty. Vaše podpora skrz Patreon je vždy velmi oceňována. V případě že jste přes limit uložiště když k tomuto dojde, nebude vám dovoleno ukládat žádný další obsah do cloudu.

If this adversely affects you, the official points of contact are to send an email to hello@neos.com, or sending a message to its Telegram who may be able to help by temporarily raising your storage limit until you can resume your pledge.

Pokud se vás toto nepříznivě dotkne, dejte vědět členovi Neos Team, a ten by vám mohl pomoci dočasným navýšením vašeho limitu uložiště.

Jak mohu změnít své uživatelské jméno v Neosu?

O změnu uživatelského hména se můžete zeptat Shifty. Změny uživatelského jména by neměly být brány na lehkou váhu, proto prosíme zauvažujte nad vaším uživatelským jménem, než jej změníte.

Kde mohu najít verzi pro Quest?

Verze pro Quest je odměnou pro patrony třídy Gunter. Aktuálně je v předběném přístupu skrz beta klíč pro Steam, který naleznete v kanále #📱android-testers na Discordu.

Jak dlouho trvá převedení mého nákupu NCR na můj účet Neos?

Transactions are manually processed by Karel, and should be complete within two days time of the initial purchase. If you have any concerns about your transaction, please notify Karel, and he can verify its status, and update you accordingly.

How do I turn on two-factor authentication?

You can enable 2FA on your dash from the tools facet, which has a "Setup 2FA" option. To set it up you'll need a TOTP authenticator app, like Authy or Google Authenticator.

Once enabled, every credit transaction (NCR, KFC) will require a 2FA code to complete.

Optionally you can enable 2FA requirement for login by sending the /enableLogin2FA command to the Neos Bot account. IMPORTANT: Currently this breaks login at the account.neos.com website (which is also used for wiki login), as it's not been updated with 2FA support yet. You can suppress 2FA for three minutes for logging in on account.neos.com by sending the /webLogin command to the Neos Bot account.

Using "Remember Me" will not require a 2FA code every time you start Neos. If you want even more increased security, do not check this option and manually log in every time. However this shouldn't pose a significant risk, as the "remember me" token is invalidated every time you log in.

You can disable 2FA requirement for login by sending the /disableLogin2FA command.

Take care to protect your secret code and recovery codes. If you lose them, you'll PERMANENTLY lose access to your account!

AdminX and Headless support 2FA login as well. Note that with Headless you cannot use auto-login in the configuration file with 2FA; only the dynamic "login" command will work.

Can I delete my account

Yes, please see this article

Transakce jsou manuálně zpracovávány Karlem, a měly by být dokončeny nejpozději do dvou dnů od nákupu. Pokud máte jakékoliv obavy ohledně vaší transakce, upozorněte prosím Karla a on pro vás může ověřit její stav a podle něj vás informovat.

Odstraňování problémů

Co mám dělat pokud Neos crashne/Našel/Našla jsem bug?

V případě že Neos crashne, nebo najdete bug, posbírejte vaše logy a nahlašte problém buď v kanále #🐜bugs-and-feedback nebo Shifty na Discordu, nebo pokud je to vaší preferencí, můžete napsat GitHub issue v našem issue trackeru here.

Kde mohu najít soubory s logy?

Jak mohu nahlásit bug, který jsem našel/našla?

Pokud je bug opakovatelný a máte veškeré potřebné informace jak jej vyvolat, vytvořet nový GitHub issue na našem GitHubu (https://github.com/Frooxius/NeosPublic/issues), detailující vše co o problému víte, a zašlete v něm vaše logy, nebo je pošlete přímo Shifty, pokud je nechcete publikovat.

Pokud se vám nedaří okamžitě znovu vyvolat daný problém, napište do kanálu #🐜bugs-and-feedback co nejvíce detailů k problému a zašlete vaše logy Shifty k prošetření.

Pokud si nejste jisti, zda je dané chování bug nebo ne, zeptejte se buď v #🐜bugs-and-feedback, nebo v #❓questions-help.

How can I report a Security Issue / Exploit?

If you've found an issue that you think is a security issue or an exploit that you'd like to report then please review our Security & Exploit Reporting Policy.

Jak mohu přispět k vylepšování Neosu?

Staňte se Danger Testerem!

Pokud si přejete pomáhat s testováním funkcí, které budou brzo vydány, můžete se stát Danger Testerem! Danger Testeři jsou označení rolí Danger Tester, která je jim přiřazena na Discordu. Pokud si přejete pomáhat s testováním, napište prosím Shifty žádost o roli.

Když je k dispozici sestavení k otestování, Danger Testeři budou notifikováni. Pro přístup k větvi ve vaší Steam knihovně vyberte Vlastnosti, přejděte na záložku Beta verze a zapište se k odběru větve danger-nightly.

Feedback a bug reporty pak můžete poskytovat skrze kanál #📋testing.

Nepoužívejte prosím větev danger-nightly rekreačně, aby jste zbytečně nerozdělovali komunitu. Větev by měla být využívána pouze pro explicitní testování daných funkcí. U této větve není garantována stabilita, tudíž by neměla být využívána pro běžné činnosti, jako je tvorba světů, atd.

Jak udateovat nightly verzi?

Sometimes the builds are updated faster than Steam will recognize on your client. To ensure you’re on the correct version, try restarting Steam.

What do I do if I get a sync error/sync isn't finishing?

See this guide

Tyto command line argumenty je možné zadat skrz možnosti spuštění ve Steamu. Pro přístup k nim klikněte pravým tlačítkem na NoesVR ve vaší knihovně, zvolte Vlastnosti a následně Nastavit možnosti spuštění. Příkaz zadávejte přesně jak je uveden výše, a pak spusťte Neos. Po ukončení relace spuštěné s příkazem jej nezapomeňte odstranit, aby nebyl znovu aplikován při dalších spuštěních.

Obecné odstraňování problémů a známé problémy

Pro případné další problémy, které nebudou tímto vyřešeny s přečtěte následující:

Textury se nenačítají/jsou nahrazeny šachovnicí.

See this guide

Jděte do nastavení Windows, Síť a inetrnet, Proxy a zkontrolujte že jsou veškerá nastavení proxy zakázána. Pokud toto samotné pro vás nefunguje, zkontrolujte také zda nedochází k blokování připojení Neosu antivirem nebo firewallem nebo zda není připojení ovlivněno VPN softwarem.

NeosVR crashuje zpět na plochu ve Windows 7.

Neos oficiálně nepodporuje Windows 7, jelikož jsou již za koncem své životosti. Avšak vytvořením prázdného souboru bez přípony v kořenové složce vašeho disku C, s názvem UseUnityAudioAPI může problém odstranit.

Neos se nechce načíst na Windows 10 N.

If you are on Windows 10 N, you may be missing necessary dependencies to run Neos. Try downloading the Media Feature Pack for N versions of Windows 10: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/mediafeaturepack

My database is frequently corrupting/my primary drive is out of space.

See this guide

Pokud máte Windows 10 N, můžou vám chybět nutné závislosti pro běh Neosu. Zkuste stáhnout Media Feature Pack for N versions of Windows 10: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/mediafeaturepack

Neos je viditelný na desktopu, ale ne v mém HMD.

Pokud jste uživateli Oculus, zkontrolujte si, že spouštíte Neos skrze Oculus runtime. Aby jste tak učinili, zkontrolujte si, že SteamVR neběží v pozadí při spouštění Neosu z Oculus Home.

Můžete také specifikovat své zařízení jako Oculus Rift v Neos launcheru, přístupného z instalační složky Neosu, nebo z konfiguračního nástroje spuštění při spouštění z knihovny Steamu.

Můžete také manuálně specifikovat -RiftTouch command line argument skrz možnosti spuštění ve Steamu. Pro přístup k nim, klikněte pravým tlačítkem na NeosVR ve vaší knihoně, zvlote Vlastnosti a následně Nastavit možnosti spuštění.

You can also force the SteamVR runtime instead either by using the Play Neos VR with SteamVR runtime forced on option, specifying your device as SteamVR in the Neos launcher, or using the -SteamVR command line argument in the launch options in Steam.

Můžete také vynutit SteamVR runtime použitím možnosti Hrát hru Neos VR with SteamVR runtime forced on, specifikováním vašeho zařízení jako SteamVR v Neos launcheru nebo použitím -SteamVR command line argumentu v možnostech spuštění ve Steamu.

Žádné z uvedených pro mne neplatí/Stále potřebuji pomoc.

V případě že váš problém není vyřešen ani jedním z výše uvedených řešení, kontaktujte Shifty, nebo se spojte s dalšímy uživateli skrz kanál #❓questions-help.